The Shift Key

NLP Practitioner - Forår 2019


Dato og tid

Fredag d. 8. marts 2019 kl. 09:00 til søndag d. 2. juni 2019 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 8. februar 2019 kl. 23:00

Sted

The Shift Key
Stampesvej 53, 1.
7100 Vejle
Denmark

Arrangør

The Shift Key
+45 20117725
shiftkeydk@gmail.com

Denne uddannelse består af en omfattende værktøjs-kasse, som er designet til at hjælpe dig med at vokse som menneske i din karriere og i livet.

Forløbet:

Med indsigter og øvelser får du redskaber du kan anvende straks efter uddannelsen.

Et konstant fokus på det enkelte menneskes udvikling og evner er forudsætningen for, at du kan forbedre evnen til at skabe resultater i livet.

Vi er ALTID et forbillede, om vi vil det eller ej. Vi har selvfølgelig også “dårlige” dage, men det handler i høj grad mere om, hvordan vi “rejser” os igen. Derfor er denne uddannelse udstyret med let anvendelige teknikker og redskaber.

Formålet med NLP-træningen er, at give dig en værktøjskasse, som du kan gøre brug af når det virkelig gælder. Du vil få en indføring i de teknikker og teorier der ligge til grunde for at kunne kommunikerer med mere tillid og gennemslagskraft i både de mere arbejds-relaterede situationer og socialt for at kunne skabe en stærkere bånd og relationer.

Du bliver fortrolige med innovative og effektive redskaber til at skabe og bibeholde god kontakt med dine medmennesker og arbejds-kollegaerne.

At turde være mere sig selv og skabe vedvarende relationer. Deltagerne vil blive rustet til at forstå sig selv og hinanden bedre, og der igennem skabe en bedre relationer og kommunikation, så vi lettere kan se formålet i og med livet.


Udbytte:

Erhverv:
Ledere, undervisere og medarbejdere, du opbygger og udvikler kompetencer indenfor:

 • Styrke egen autenticitet, robusthed og relationer med andre.
 • Konfliktløsning
 • Kommunikation – herunder medarbejdersamtaler
 • Coaching
 • Samarbejde
 • Stresshåndtering – herunder opdage og afværge stress hos dig selv og dine kolleger/medarbejdere

Personligt:

 • Hvordan du kommer på bølgelængde med den person eller flere i en gruppe, som du taler med.
 • Hvordan du taler samme “sprog” i de relationer du finder dig selv i.
 • Hvordan du genkender- og arbejder med dine skyggesider.
 • Hvordan du kommer ind til kernen af et problem.
 • Hvordan du inspirerer, motiverer og forhandler.
 • Hvordan du løser indre og ydre konflikter.
 • Hvordan du opsætter konkrete, positive mål for dig selv og andre – og
  hvordan målene opnås.
 • Hvordan du bearbejder nervøsitet, usikkerhed og forvirring.
 • Hvordan du ændrer dine egne og andres reaktioner til mere positive måder at handle på.
 • Hvordan du kan stå stærkt og ressourcefyldt i situationer, der ellers kan gøre dig usikker.
 • Hvordan du sætter mål og når dem.

 

Datoer for “forår 2019” NLP Practitioner.
 • Modul 1: 8., 9., 10. marts 2019 – 
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 2: 30., 31. marts 2019 – 
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 3: 3., 4., 5. maj 2019 – 
  Vejle kl. 9.00 – 15.30
 • Modul 4: 1., 2. juni 2019 – 
  Vejle kl. 9.00 – 15.30

For mere information eller spørgsmål. kontakt mig på kontakt@kimbabbel.rocks

Modul-oversigt.


Modul 1:

 • Kriterier for NLP Practitioner uddannelsen
 • Introduktion til NLP
 • Indlæring og komfortzonen
 • NLP forudsætningerne
 • T.O.T.E.
 • Sindets Struktur
 • Sandwich feedback
 • Kommunikations-modellen
 • Kalibrering og Matching
 • Repræsentationssystemer
 • Øjenbevægelsesmodellen
Modul 2:
 • Submodaliteter – Sindets Koder
 • Visuelle submodaliteter
 • Auditive submodaliteter
 • Kinestetiske submodaliteter
 • Kontrast analyse
 • Ankring
 • Fobikuren
 • Chunking
 • Metamodellen 
 • N.Ø.G.L.E.Modellen

Modul 3:
 • Opfattelses positioner – En metode til konflikt håndtering
 • Projektioner – Skjulte sider af os selv
 • Livshjulet
 • Logiske Niveauer – At være formålsdrevet
 • Værdier – Din GPS i livet
 • N.Ø.G.L.E. Samtale modellen – øvelse gør mester

Modul 4:
 • Metaprogrammer – Personlighedstyper
 • Arbejd med Metaforer og Storytelling
 • Lav Fremragende Præsentationer
 • N.Ø.G.L.E. Samtalen – øvelse gør mester
 • Skriftlig prøve
 • Praktisk prøve
 • Fremtidsmaskinen – Hvordan omsætter du din NLP?
 • Opsummering – Tak for denne gang

 

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

The Shift Key
+45 20117725
shiftkeydk@gmail.com